Regulamin Szkoły Tańców Karaibskich SHO

Regulamin szkoły tańca obowiązuje od dnia 1.01.2022

1. POZOSTAWIENIE RZECZY

Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

2. OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Zajęcia taneczne w Szkole Tańców Karaibskich SHO trwają 60 minut. Cena za zajęcia wynosi:

 • zajęcia zwykłe – 40 złotych – wejście jednorazowe, zajęcia trwające 1 godzinę.
 • karnet OPEN 3 – 90 złotych – wejście na 3 dowolne zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym,
 • karnet OPEN 5 – 130 złotych – wejście na dowolne 5 zajęć w danym miesiącu kalendarzowym,
 • karnet OPEN 10 – 220 złotych – wejście na dowolne 10 zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.
 • karnet OPEN PASS – 245 złotych – wejście na dowolne zajęcia jeden raz dziennie przez miesiąc kalendarzowy.
 • karnet NO LIMIT – 470 złotych – wejście na dowolną ilość zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.
 • karnet OPEN 10 JUNIOR – 220 złotych – wejście na dowolne 10 zajęć dla dziecka oraz rodziców w danym miesiącu kalendarzowym, czyli np. dziecko może wejść 3 razy, a rodzic 7 razy. Nie dotyczy rodzeństwa lub innego pokrewieństwa, tylko rodzica z dzieckiem.
 • karnet 4 zajęcia – 110 złotych – karnet na 4 kolejne zajęcia. Karnet obowiązuje na 1 wybrany kurs o konkretnej godzinie.
 • karnet 8 zajęć – 170 złotych – karnet na 8 kolejnych zajęć. Karnet obowiązuje na 1 wybrany kurs o konkretnej godzinie.

3. ZASTĘPSTWA

Instruktorzy Szkoły Tańców Karaibskich SHO zastrzegają sobie prawo do organizowania zastępstwa w prowadzeniu zajęć – inny instruktor prowadzący zajęcia w takim samym wymiarze czasowym, tym samym stylu tańca, bądź innym stylu tanecznym, jeśli grupa wyrazi zgodę.

4. ODRABIANIE ZAJĘĆ

W Szkole Tańców Karaibskich SHO nie istnieje możliwość odrabiania zajęć z karnetu, w przypadku nieobecności osoby, na którą wykupiony został karnet.

5. ZWROTY

W przypadku rezygnacji z kursu (choroba, kontuzja, inne sprawy) Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Opłata za zajęcia, w których kursant nie wziął udziału, przepada nie ma możliwości odrobienia zajęć w innych grupach. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym:

 • należy niezwłocznie, telefonicznie lub mailowo, poinformować recepcję o chorobie;
 • bezpośrednio po chorobie należy przesłać drogą mailową lub złożyć osobiście w recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim, zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. W przypadku zachorowania na COVID-19 również z zaświadczeniem z SANEPID o kwarantannie lub izolacji.
  Szkoła Tańców Karaibskich SHO ma prawo rozpatrzyć podanie negatywnie w przypadku małej liczebności grupy, której opłata dotyczyła.

W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

6. PIERWSZA POMOC

W Szkole Tańców Karaibskich SHO znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

7. ZMIANA OBUWIA

W Szkole Tańców Karaibskich przed wejściem do sali tanecznej obowiązuje zmiana obuwia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Tańców Karaibskich SHO z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 25, kod pocztowy 01-826, adres e-mail: zapisy@sho.pl, tel. 502 29 29 31.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– imię i nazwisko – podczas zapisu do grupy tanecznej, niezbędne do stworzenia listy uczestników oraz kontaktu;
– adres e-mail, nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie informowania o zmianach w grafiku zajęć i nowej ofercie kursów.

Pozyskane dane objęte są ochroną tajemnicy przekazanych danych, nie podlegają udostępnianiu ani nie są wykorzystywane dla innych celów niż informacyjne dotyczące prowadzenia zajęć, na które zapisał się dany uczestnik. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób niż dla celów informacji o zajęciach.