Regulamin Szkoły Tańców Karaibskich SHO

Regulamin Szkoły Tańców Karaibskich Salshall Ortodox Aleksandra Camara z siedzibą przy ul. Żytnia 15/lok. 4, 01-014 Warszawa, NIP 1181803191. Regulamin obowiązuje od dnia 26.07.2023 r.

I. ZAPIS NA ZAJĘCIA

Na każde zajęcia obowiązuje zapis. Zapisu na zajęcia można dokonać poprzez system rezerwacji online FITSSEY.

II. ZAPIS NA ZAJĘCIA – REGULAMIN ZAKUPÓW ORAZ POLITYKA ZWROTÓW W SYSTEMIE REZERWACJI ONLINE FITSSEY

  1. Zapisy na zajęcia organizowane przez Szkołę Tańców Karaibskich SHO dostępne są poprzez system rezerwacji FITSSEY, zgodnie z widniejącymi datami, godzinami i cennikiem pojedynczych zajęć lub karnetów.
  2. Rejestracja i płatność za udział w zajęciach odbywa się przez serwis płatności internetowych przelewy24.pl za pośrednictwem systemu rezerwacji FITSSEY. Przekierowanie do przelewy24.pl następuje po kliknięciu odpowiedniego linka w FITSSEY.
  3. W ramach płatności online można dokonać opłaty za zajęcia według następujących metod:
   a) Internetowy przelew bankowy – przelewy24.pl
   b) BLIK – przelewy24.pl
  4. Szczegóły dokonywanych transakcji płatności online zawiera regulamin serwisu płatniczego przelewy24.pl: https:/www.przelewy24.pl/regulamin
  5. Ewentualne rezygnacje Kursanta powinny odbywać się za pośrednictwem aplikacji FITSSEY.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w czasie 24 godzin przed zajęciami, zwrot środków za udział w zajęciach odbywa się za pośrednictwem FITSSEY. W ramach zwróconych środków można wykupić kolejne zajęcia.
  7. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 24 godziny, Kursant musi zapłacić za udział w zajęciach mimo swojej nieobecności. Za pobranie opłaty odpowiada system rezerwacji FITSSEY.
  8. Udział w zajęciach, organizowanych przez Szkołę Tańców Karaibskich SHO, wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
  9. Dokonanie zapisu na zajęcia oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

Płatności za zajęcia można dokonać przez system rezerwacji FITSSEY za pomocą płatności online przelewy24.pl lub drogą tradycyjną na recepcji szkoły. Płatność wówczas może odbyć się gotówką lub kartą płatniczą.

IV. CENNIK WEJŚĆ NA ZAJĘCIA

Zajęcia taneczne w Szkole Tańców Karaibskich SHO trwają 60 minut. Aktualne ceny zajęć pojedynczych oraz karnetów można znaleźć na stronie w zakładce Cennik: sho.pl/cennik/

V. ODRABIANIE ZAJĘĆ

W Szkole Tańców Karaibskich SHO nie istnieje możliwość odrabiania zajęć z karnetu, w przypadku nieobecności osoby, na którą wykupiony został karnet.

VI. ZASTĘPSTWA

Instruktorzy Szkoły Tańców Karaibskich SHO zastrzegają sobie prawo do organizowania zastępstwa w prowadzeniu zajęć – z innym instruktorem prowadzącym zajęcia, w takim samym wymiarze czasowym, tym samym stylu tańca, bądź innym stylu tanecznym, jeśli grupa wyrazi zgodę.

VII. POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

 1. Zwrot środków za wykupione zajęcia jest możliwy jedynie poprzez system rezerwacji FITSSEY na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu (choroba, kontuzja, inne sprawy) Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie zwraca wpłaconych pieniędzy.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, rozpatrywanych indywidualnie, np. minimum 2-tygodniowej choroby, istnieje możliwość zawieszenia lub przedłużenia karnetu na kolejny okres rozliczeniowy. W takich przypadkach należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo szkołę o zaistniałej sytuacji, koniecznie załączając zaświadczenie od lekarza – L4, zwolnienie lub innego typu dokument potwierdzający chorobę.
 4. Wszelkie reklamacje, dotyczące zajęć odbywających się w naszej szkole, można składać drogą mailową na adres zapisy@sho.pl. Rozpatrzenie reklamacji może potrwać do 14 dni.

VIII. POZOSTAWIENIE RZECZY

Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

IX. ZMIANA OBUWIA

W Szkole Tańców Karaibskich obowiązuje zmiana obuwia bezpośrednio po wejściu do szkoły.

X. PIERWSZA POMOC

W Szkole Tańców Karaibskich SHO znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Tańców Karaibskich SHO z siedzibą w Warszawie, ul. Żytniej 15 lok. 4, kod pocztowy 01-014, adres e-mail: zapisy@sho.pl, tel. 502 29 29 31.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– imię i nazwisko – podczas zapisu do grupy tanecznej, niezbędne do stworzenia listy uczestników oraz kontaktu;
– adres e-mail, nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie informowania o zmianach w grafiku zajęć i nowej ofercie kursów.

Pozyskane dane objęte są ochroną tajemnicy przekazanych danych, nie podlegają udostępnianiu ani nie są wykorzystywane dla innych celów niż informacyjne dotyczące prowadzenia zajęć, na które zapisał się dany uczestnik. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób niż dla celów informacji o zajęciach.