Regulamin Szkoły Tańców Karaibskich SHO

Regulamin szkoły tańca obowiązuje od dnia 1.01.2022

1. POZOSTAWIENIE RZECZY

Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

2. OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Zajęcia taneczne w Szkole Tańców Karaibskich SHO trwają 60 minut. Cena za zajęcia wynosi:

 • zajęcia zwykłe ? 40 złotych – wejście jednorazowe, zajęcia trwające 1 godzinę.
 • karnet OPEN 3 ? 90 złotych ? wejście na 3 dowolne zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym,
 • karnet OPEN 5 ? 120 złotych ? wejście na dowolne 5 zajęć w danym miesiącu kalendarzowym,
 • karnet OPEN 10 ? 210 złotych ? wejście na dowolne 10 zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.
 • karnet OPEN PASS ? 235 złotych ? wejście na dowolne zajęcia jeden raz dziennie przez miesiąc kalendarzowy.
 • karnet NO LIMIT ? 450 złotych ? wejście na dowolną ilość zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.
 • karnet OPEN 10 JUNIOR ? 210 złotych – wejście na dowolne 10 zajęć dla dziecka oraz rodziców w danym miesiącu kalendarzowym, czyli np. dziecko może wejść 3 razy, a rodzic 7 razy. Nie dotyczy rodzeństwa lub innego pokrewieństwa, tylko rodzica z dzieckiem.
 • karnet 4 zajęcia ? 110 złotych – karnet na 4 kolejne zajęcia. Karnet obowiązuje na 1 wybrany kurs o konkretnej godzinie.
 • karnet 8 zajęć ? 170 złotych – karnet na 8 kolejnych zajęć. Karnet obowiązuje na 1 wybrany kurs o konkretnej godzinie.

3. ZASTĘPSTWA

Instruktorzy Szkoły Tańców Karaibskich SHO zastrzegają sobie prawo do organizowania zastępstwa w prowadzeniu zajęć ? inny instruktor prowadzący zajęcia w takim samym wymiarze czasowym, tym samym stylu tańca, bądź innym stylu tanecznym, jeśli grupa wyrazi zgodę.

4. ODRABIANIE ZAJĘĆ

W Szkole Tańców Karaibskich SHO nie istnieje możliwość odrabiania zajęć z karnetu, w przypadku nieobecności osoby, na którą wykupiony został karnet.

5. ZWROTY

W przypadku rezygnacji z kursu (choroba, kontuzja, inne sprawy) Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Opłata za zajęcia, w których kursant nie wziął udziału, ?przepada? ? nie ma możliwości odrobienia zajęć w innych grupach. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym:

 • należy niezwłocznie, telefonicznie lub mailowo, poinformować recepcję o chorobie;
 • bezpośrednio po chorobie należy przesłać drogą mailową lub złożyć osobiście w recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim, zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. W przypadku zachorowania na COVID-19 również z zaświadczeniem z SANEPID o kwarantannie lub izolacji.
  Szkoła Tańców Karaibskich SHO ma prawo rozpatrzyć podanie negatywnie w przypadku małej liczebności grupy, której opłata dotyczyła.

W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

6. PIERWSZA POMOC

W Szkole Tańców Karaibskich SHO znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

7. ZMIANA OBUWIA

W Szkole Tańców Karaibskich przed wejściem do sali tanecznej obowiązuje zmiana obuwia.