Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCÓW KARAIBSKICH
SalsHall Ortodox

(Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020)

 1. Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 1. Zajęcia taneczne w Szkole Tańców Karaibskich SHO trwają 60 minut. Cena za zajęcia wynosi:
 • zajęcia zwykłe – 35 złotych – wejście jednorazowe, zajęcia trwające 1 godzinę.
 • karnet OPEN 3 – 85 złotych – wejście na 3 dowolne zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym,
 • karnet OPEN 5 – 115 złotych – wejście na dowolne 5 zajęć w danym miesiącu kalendarzowym,
 • karnet OPEN 10 – 200 złotych – wejście na dowolne 10 zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.
 • karnet OPEN PASS – 190 złotych – dowolne zajęcia jeden raz dziennie przez miesiąc kalendarzowy,
 • karnet NO LIMIT – 370 złotych – wejście na dowolną ilość zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.
 • karnet OPEN 10 JUNIOR – 200 złotych – wejście na dowolne 10 zajęć dla dziecka wraz z rodzicami w danym miesiącu    kalendarzowym, czyli np. dziecko może wejść 3 razy, a rodzic 7 razy. Nie dotyczy rodzeństwa lub innego pokrewieństwa. Tylko rodzić z dzieckiem.
 • karnet 4 zajęcia – 100 złotych – karnet na 4 kolejne zajęcia. Karnet obowiązuje na 1 wybrany kurs o konkretnej godzinie.
 • karnet 8 zajęć – 160 złotych – karnet na 8 kolejnych wejść. Karnet obowiązuje na 1 wybrany kurs o konkretnej godzinie.

Instruktorzy Szkoły Tańców Karaibskich SHO zastrzegają sobie prawo do organizowania zastępstwa w prowadzeniu zajęć – inny instruktor prowadzący zajęcia w takim samym wymiarze czasowym, ten sam styl tańca, bądź inny styl taneczny jeśli grupa wyrazi zgodę.

 1. ODRABIANIE ZAJĘĆ

W Szkole Tańców Karaibskich SHO nie istnieje możliwość odrabiania zajęć z karnetu w przypadku nieobecności osoby, na którą wykupiony jest karnet.

 1. ZWROTY

W przypadku rezygnacji z kursu (choroba, kontuzja, inne sprawy) Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Opłata za zajęcia, w których kursant nie wziął udziału, „przepada” – nie ma możliwości odrobienia w innych grupach. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym:

 • Należy niezwłocznie telefonicznie lub mailowo poinformować recepcję o chorobie.
 • Bezpośrednio po chorobie należy przesłać drogą mailową lub złożyć osobiście w recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. Szkoła Tańców Karaibskich SHO ma prawo rozpatrzyć podanie negatywnie w przypadku małej liczebności grupy, której opłata dotyczyła.

W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

 1. W Szkole Tańców Karaibskich SHO znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 2. W Szkole Tańców Karaibskich przed wejściem do sal tanecznych obowiązuje zmiana obuwia.